06 mei 2021

Cyber- vs fraudeverzekering: kent u het verschil?

Niet alle digitale risico’s vallen onder een cyberverzekering.

Neem het zekere voor het onzekere

Cybercriminaliteit nam de afgelopen jaren fors toe. Het Centrum voor Cybersecurity in België (CCB) kreeg in 2020 al 2,8 miljoen meldingen van cybercriminaliteit binnen. Ook voor bedrijven loert cybercriminaliteit om de hoek: volgens een onderzoek van de KU Leuven blijkt dat in 2017 meer dan de helft van de Belgische bedrijven minstens één keer per jaar in aanraking kwam met cybercriminaliteit. Zeker in tijden van thuiswerk is het moeilijk om een veilige onlineomgeving voor uw medewerkers en uw bedrijf te garanderen.

Het kostenplaatje? De Belgische politie schat de geleden schade op bijna 1 procent van het bruto nationaal product (BNP), wat overeenkomt met 3,7 tot 4,5 miljard euro per jaar. Deze bedragen kan uw bedrijf als kiespijn missen. Dankzij een cyber- of/en fraudeverzekering kan u de risico’s tot een minimum herleiden.

Complementair, maar toch verschillend: een overzicht

Een fraude- en cyberverzekering worden vaak met elkaar verward, toch zijn het twee volledig verschillende soorten verzekeringen. Beide verzekeringen vullen elkaar aan waar nodig, maar de basis verschilt.

Fraudeverzekering

Het grote verschil zit hem in waar het misdrijf gepleegd wordt. Betaalt bijvoorbeeld een van uw medewerkers een foutieve factuur met een verkeerd rekeningnummer, dan gebeurde het misdrijf buiten het systeem van uw bedrijf. Er werd niet intern ingebroken om een voordeel te behalen. Uw fraudeverzekering dekt in dit geval mogelijks de geleden schade.  Om van fraude te spreken moet het misdrijf echter niet altijd online plaatsvinden, maar draait het hoofdzakelijk om een afgelijnd eigen verlies.

TIP: Beperk uw fraudekosten door zelf een marge in te stellen. Een voorbeeld hiervan is dat geen enkele factuur boven de 10 000 euro betaald mag worden zonder telefonisch contact of goedkeuring.

Cyberverzekering

Indien er sprake is van een ongeoorloofde toegang tot uw systeem kan een cyberpolis tussenbeide komen. Onder uw systeem vallen verschillende zaken zoals uw computers en netwerken en telefonie. Een cyberverzekering beschermt de bedrijfscontinuïteit van uw bedrijf.

Om deze continuïteit te beschermen is de dekking van een cyberverzekering stukken ruimer. Niet alleen wordt u geholpen bij een inbreuk. Naast het managen van uw cyberincident, zullen ook alle professionele kosten, IT én juridische kosten gedekt worden. Zo wordt u bijgestaan bij aansprakelijkheidsclaims als u data verliest en u ongewild privacyregels overtreedt. Een voorbeeld hiervan is als de hacker gegevens uit uw databank verspreidt. Laster en smaad behoren tot dezelfde categorie. In sommige gevallen vragen cyberhackers om losgeld, wat de werking van uw bedrijf in het gedrang kan brengen. De enkele dagen dat uw bedrijf niet zoals anders kan functioneren vormen een duur prijskaartje.

Slechts een klein onderdeel van de cyberpolis valt ook onder fraude. Cyberdiefstal is de enige overlapping tussen beide polissen. Wanneer er geld uit uw onderneming wordt gestolen door een rechtstreekse inbraak in het computersysteem, is er sprake van cyberdiefstal.

Welk risico dekken?

Het is belangrijk om uzelf de vraag te stellen welke risico’s u precies wilt dekken. Wilt u het mogelijks falen van uw IT-systeem bewaken? Dan is een cyberverzekering de geschikte oplossing. Zijn het illegale of foutieve facturen en eigen verlies door onvoorzichtigheid van werknemers of uzelf? Dan voldoet een fraudeverzekering het beste aan uw noden.

Laat u vooral niet vangen door enkel te verzekeren wat zichtbaar en tastbaar is. Cybercriminaliteit is een verdoken valkuil juist omdat ze op onvoorspelbare momenten toeslaat. Dat maakt het zo gevaarlijk. Het is een situatie waar u zich moeilijk volledig op kan voorbereiden. De juiste verzekering helpt het risico te minimaliseren.

Hulp nodig bij het bepalen van uw risico?

De situatie correct inschatten is cruciaal. Hierin staan wij u graag bij.

Hulp nodig? Contacteer ons voor al uw vragen.