04 juli 2020

Verlaagde eindtaxatie na loopbaan van 45 jaar

Op 15 maart 2019 verscheen de wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. Het gaat over de notie wettelijke pensioenleeftijd in het Belgisch Staatsblad. Die wet regelt de verlaagde gunstige eindbelasting op pensioenkapitalen, gevormd door werkgeversbijdragen voor loontrekkenden en stortingen voor zelfstandigen die met pensioen gaan na een loopbaan van 45 jaar.

De wet gold hiervoor alleen maar voor uitkeringen aan zelfstandigen en loontrekkenden die effectief actief bleven tot de wettelijke pensioenleeftijd. Dat is nu uitgebreid naar personen die hun wettelijk pensioen (vóór de wettelijke pensioenleeftijd) opnemen nadat ze 45 jaar gewerkt hebben.

Vorige regeling

Werknemers of zelfstandigen die hun wettelijk pensioen opnemen na een carrière van 45 jaar, maar vóór de wettelijke pensioenleeftijd, konden niet genieten van de verlaagde gunstige bedrijfsvoorheffing op hun opgebouwd pensioenkapitaal.

De verlaagde gunstige voorheffing op pensioenkapitalen was alleen mogelijk voor de personen die “effectief ononderbroken actief” bleven tot de wettelijke pensioenleeftijd, vandaag 65 jaar. De verlaagde gunstige voorheffing geldt ook voor overlijdenskapitalen, uitgekeerd aan begunstigden van personen die overlijden na het bereiken van de pensioenleeftijd, en die tot die leeftijd effectief actief zijn gebleven.

Nieuwe regeling

Met deze wet zullen personen die effectief actief blijven tot de leeftijd waarop wordt voldaan aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan, ook genieten van de verlaagde gunstige bedrijfsvoorheffing op de pensioenkapitalen, opgebouwd met werkgeversbijdragen voor loontrekkenden en stortingen voor zelfstandigen.

Maar wat betekent dit concreet voor de individuele pensioentoezegging? En voor het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen en de groepsverzekering voor loontrekkenden?

Individuele pensioentoezegging / groepsverzekering

De bedrijfsvoorheffing van 10,09% zal er zijn voor wie zijn wettelijk pensioen opneemt voor zijn 65 jaar, en die effectief actief is gebleven tot het ogenblik waarop men een volledige loopbaan achter de rug heeft.

Het verlaagde tarief zal ook van toepassing zijn als de kapitalen worden uitgekeerd bij overlijden, na het bereiken van de leeftijd waarop wordt voldaan aan de voorwaarden van een volledige loopbaan, en de overledene tot die leeftijd actief is gebleven.

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

De eindtaxatie van een contract VAPZ verloopt via de fictieve rente. De basis waarop de omzettingsrente wordt berekend, wordt in de nieuwe regeling ook verlaagd naar 80%. Dat gebeurt indien de verzekerde effectief actief is gebleven tot het ogenblik waarop hij of zij voldoet aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan.

De verlaagde basis voor de berekening van de fictieve rente is ook van toepassing bij een uitkering naar aanleiding van het overlijden van de verzekerde. Dat indien het overlijden plaatsvindt na de datum waarop de overledene een volledige loopbaan had bereikt en tot op die datum effectief actief is gebleven.

Overgenomen van: https://www.pv.be/publicatie-belgisch-staatsblad-eindtaxatie-pensioen-na-loopbaan-van-45-jaar