15 oktober 2021

Product recall: wat kan een recallverzekering voor u betekenen?

Beperk de schade voor uw onderneming bij een terugroepactie van uw voedselproduct.

Bent u actief in de food industrie? Dan heeft u ongetwijfeld al gehoord over terugroepacties van producten. Wist u dat in augustus van dit jaar alleen al meer dan 200 producten verplicht uit de rekken werden gehaald omdat ze sporen van ethyleenoxide bevatten? Een terugroepactie brengt heel wat kosten met zich mee: kosten in verband met transport en opslag, imagoschade enz. U kan zich hiervoor laten verzekeren. Verzekeringen Vinken staat u als expert graag bij hierin.

Productcontaminatie

Dankzij noodzakelijke controles op uw voedselproduct wordt de volksgezondheid beschermd. Mocht hier twijfel over ontstaan, bestaat de kans dat het uit de rekken wordt gehaald, een zogeheten terugroepactie. Deze terugroepactie kan in gang gezet worden door een overheidsinstantie zoals het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, of door eigen beweegreden als u vermoedt of weet dat uw voedselproduct een gevaar betekent voor de volksgezondheid.

Grootste terugroepactie ooit

Systematisch strenge kwaliteitscontroles zorgen ervoor dat er regelmatig voedingsproducten worden teruggeroepen.

Zo was er recent nog sprake van de grootste terugroepactie ooit toen men vreesde voor de aanwezigheid van ethyleenoxiden in producten zoals ijsjes, vinaigrettes en sauzen. Bijvoorbeeld, bij winkelketen Delhaize alleen al ging het om 50 terugroepacties dit jaar. In heel 2020 waren er bij Delhaize slechts 15 terugroepacties. Dat is minder dan de helft. Lees het volledige artikel hier.

En het kostenplaatje? Dat wordt door de voedingsbedrijven geschat op miljoenen euro’s.
“Eerder dan een reden tot ongerustheid zijn die terugroepingen een bevestiging dat Europa de hoogste standaarden ter wereld hanteert qua voedselveiligheid,” zegt Bart Buysse, CEO van Fevia, de federatie van de voedingsindustrie.

Een terugroepactie gaat gepaard met heel wat financiële gevolgen. Wist u dat u zichzelf hiervoor kan indekken met een recallverzekering?

Waarom een recallverzekering aangaan?

Door strengere controles vanwege Europa op de voedselketen, is de kans op een terugroepactie steeds groter. Deze strengere regels bewaken de gezondheid van de consument te allen tijden. Een terugroepactie heeft een financiële impact op de producent. Een verzekering kan u helpen om deze kosten zo laag mogelijk te houden.

Recall is uitgesloten in uw burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.

Na een grondige analyse kan een recallverzekering hier een antwoord bieden. Een recallverzekering beschermt de continuïteit van uw bedrijf. Een basis recallverzekering dekt de volgende kosten bij een terugroepactie:

  • Publicatiekosten, de gemaakte kosten om het ernstig probleem publiek te maken
  • De gemaakte kosten om uw product uit de winkelrekken te halen
  • Vernietigingskosten

Op zoek naar een recallverzekering die meer risico’s indekt? Het is mogelijk om uw verzekering uit te breiden en zo de volgende kosten te dekken:

  • Transportkosten om de goederen uit de winkel te halen en tijdelijk te stockeren
  • Kosten om het imago te herstellen en de schade te minimaliseren (marketing en communicatie)
  • Het door u geleverde product

Verschillende vormen van contaminatie

Bij het afsluiten van uw verzekering dient u na te gaan welke soorten contaminatie gedekt zijn.
Zo is er de mogelijkheid om accidentele contaminatie (ACI), opzettelijke contaminatie door een werknemer (MPT) en productafpersing (Ext.) te dekken. Bijvoorbeeld, in 2004 spoot iemand landbouwgif in de producten van het zuivelbedrijf Campina nadat die weigerde om een grote som te betalen aan de afperser. Dit is een voorbeeld van productafpersing.

Schat uw risico’s in

Als voedselproducent moet het hele traject van het product traceerbaar zijn. Een opgesteld recallplan gaat hand in hand met de traceerbaarheid van uw product.

Bent u actief in de food industrie en wenst u hoge kosten te vermijden met de hulp van een recallverzekering? Zo stelt u de continuïteit van uw bedrijf veilig. Samen analyseren we uw situatie en bekijken we wat u het meeste voordeel oplevert. Contacteer ons voor meer informatie.